Pokosené verejné priestranstvo v Petržalke.

Pokosené verejné priestranstvo v Petržalke.