Kontakt 

Kosenie pozemkov - Polák

Mgr. Marián Polák, M.B.A.

Uhrová 16              IČO: 45721912
Kramáre                 DIČ: 1078294294
83101                   Číslo živnost. registra: 110-198649
Bratislava               OÚ Bratislava

prevádzka - Záhorská Bystrica

Čsl. tankistov 1/A

0905 560 348

marian.polak@gmail.com