Pokládka textílie a kameniva ČS Lamač

Pokosené plochy pri ceste - objekt Pharos (letisko)

Pravidelné kosenie pozemku - Dúbravka, Bratislava

Starostlivosť o záhradu, pred a po našej práci.